Earthwalkers Home Earthwalkers About Us Cambodia
   
Shareholder Service
 


Aksjetegning

Tegningsfrist 15. juni 2005

 

Jeg / vi tegner i henhold til tilbud, prospekt og vedtekter for Earthwalkers AS aksjer pålydende kr 100,- til tegningskurs kr. 250,-. Minste antall aksjer man kan tegne seg for er 20.

Tegningen bekreftes ved at kjøpesummen innbetales til Earthwalkers AS' konto 9365 07 12135 i Landkreditt Bank AS senest 15. juni 2005.

 

Navn:

Fødselsnummer/org.nr.:

Adresse:

Postnummer og -sted:

Skattekommune:

Telefon:

E-post:

 

 

 

 

 

STAY LONGER - EXPERIENCE MORE!!!

Earthwalkers Cambodia · Sala Kanseng Village · Sangkat No. 2 · Siem Reap · Kingdom of Cambodia · +855 (0)12 967 901